Резерват Яйлата

Местоположение

Яйлата е национален археологически резерват, разположен на 2 км южно от с. Камен бряг, 18 км източно от гр. Каварна, около 80 км североизточно от гр. Варна и приблизително 525 км североизточно от гр. София.
Резерватът
Представлява приморска тераса с площ 300 декара, отделена от морето от скални масиви с височина 50-60 м. Резерватът започва северно от Камен Бряг и достига на юг до к.к Русалка като включва и морската ивица с широчина 500 метра по протежение на брега.
Името ‘Яйла‘ е от турски произход и на български означава ‘високо пасище’.
Двете тераси на резервата (Голямата и Малката Яйла) са разделени от малък залив. Местните го нарекли Ашалъка, което в превод от турски означава „мястото най-долу”. Дълбочините на залива достигат почти до подножието на Добруджанското плато, а в миналото е бил пристанище.
На територията на археологическия комплекс се намират многобройни паметници, принадлежащи на различни исторически епохи, от VI хил. пр.Хр. до ср. на XI в.

Пещерите

В резервата са разположени голям брой пещери, дялани от човешка ръка, единични или групирани в комплекси. Само на Голямата Яйла те са 101, но са труднодостъпни. В продължение на няколко години с помощта на пещерняци, геодезисти и техници се извършва пълното им документиране. Пещерите са разположени на няколко нива в отвесните скатове, ограничаващи местността към Добруджанското плато и морето. Използвани са в продължения на хилядолетия като жилища, а някои от тях като гробници или църкви. През ранновизантийския период – V – VI в. те са служели за монашеска обител, т.е. тук е съществувал един от т.нар. скални манастири в Добруджа.
Скалните Некрополи
Над 120 са гробните съоръжения в откритите три некропола от III – V в. в резервата. Те са издълбани в скалистото равнинно плато или в отвесните склонове. В южната част на Яйленската тераса са проучени няколко гробници от т.нар. пещерен тип, които се състоят от малки преддверия, през които се влиза в правоъгълна гробна камера.
По-системно е проучен некропол №1, който е разположен по венеца на извисяващия се на около 50-60 метра над морето скалист бряг.
С малки изключения почти всички гробници са били ограбени още в древността или по-ново време. Намереният гробен инвентар – глинени паници, гърнета, чаши, бронзови и железни токи, стъклени мъниста, монети и други ги датира в хронологическите граници на II – V век. Гробниците са били фамилни, функционирали са продължително време като в някои от тях са открити до 15 скелета.

Крепостта

В северната част на равнинната тераса, т.н. Голяма Яйла, могат да се видят останки от ранновизантийска крепост, строена по времето на император Анастасий - V-VI в., на обща площ от 2,5 декара. Запазени са следи от пет кули, три стълби и една кула-порта, разрушена през VI в.

Природата

Яйлата не само съхранява интересни и значими културно-исторически паметници, а е и неповторима природна даденост. Разнообразни са растителният и животинският свят.
От тук минава Виа Понтика - един от основните пътища за миграция на прелетните птици. Два пъти в годината на това място може да се наблюдава преселението на 174 вида птици, като 50 вида от тях гнездят в скалите на самия резерват. Пещерите на Яйлата са обитавани от пещерни гълъби и прилепи. Аристотелевият корморан, папуняка и синявицата също смятат “високото пасище“ за свой дом. Тук са и редките за Европа степен пор и нютонов хомяк. В близкото минало долните пещери са били обитавани от тюлена-монах.
Общият брой на регистрираните животни в Яйлата са над 270. Срещат се и 19 вида редки и застрашени от изчезване растения.
Яйлата е особено красива през пролетта и есента. Цъфтят перуники, метличини и божури.
Ако сте любител на археологията, запален орнитолог и природолюбител или просто имате път към морето в близост до Яйлата, непременно посетете резервата. Определено има какво да видите там.